LID WORDEN

Overtuigd van de voordelen? Meer inlichtingen? Technische vragen? Neem vrijblijvend contact op met "Spitfireclub Vlaanderen" Wij proberen u zo spoedig mogelijk te contacteren!

Stuur ons een e-mail of gebruik ons formulier.

Of schrijf naar:

Spitfireclub Vlaanderen vzw
Kasteellaan 24 bus 11
2390 Westmalle

lidgeld: 35€ voor het spitjaar 2021

0475/482350

club rekening nummer: BE40 0682 4388 1063 BIC/GKCCBEBB
evenementen rekening club: BE44 3631 7545 4145 BIC/ BBUBEBB
ondern. num 0870.905.095

SPITFIRECLUB VLAANDEREN

Verzekeringen

spitfire wrak

De verzekeringsmakelaars MARSH en SLC hebben samen met de Belgische Federatie van Oude Voertuigen een interessant verzekeringspakket ontwikkeld voor de leden van de Spitfire Club Vlaanderen.

Dit verzekeringsproduct is ontwikkeld rekening houdend met de te verzekeren risico's en de verlangens en behoeften van de oldtimer liefhebbers.
Dit product is tevens gebaseerd op een onpartijdige analyse van een bepaald aantal op de Belgische markt beschikbare verzekeringsovereenkomsten.

Het verzekeringspakket omvat:

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (inbegrepen bijstand): verplichtend
 • Rechtsbijstand: optioneel
 • Bestuurdersverzekering: optioneel
 • Omnium: optioneel

   Hierna vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten van dit product:

 • Dekking zowel overdag als 's nachts enkel voor vrijtijdsgebruik
 • Dekking in alle landen vermeld op de groene verzekeringskaart
 • Geen kilometerbeperking
 • Geen beperking van bestuurder
 • Geen bewijs leveren wanneer het voertuig wordt gebruikt in het kader van clubactiviteiten
 • Bijstand aan het voertuig is inbegrepen in de dekking
 • Dekking is niet geldig indien het voertuig wordt gebruikt voor:
    commerciële of winstgevende doeleinden
    verhuur en vervoer van goederen
    deelname aan snelheids- regelmatigheids en behendigheidsrally's
    dagelijks gebruik
    woon-werk verkeer

 

Voor meer informatie en tarieven kan u zich wenden tot:

MARSH ANTWERPEN
Uitbreidingstraat 180
2600 BERCHEM
Inschrijving CBFA 014192A
03/286.64.11 (tel)
03/286.65.62 (fax)

MARSH ROESELARE
Kwadestraat 151a bus 11
8800 ROESELARE
Inschrijving CBFA 014192A
051/24.66.77 (tel)
051/21.08.26 (fax)

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij de hierboven vermelde kantoren.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de CBFA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.cbfa.be.